Podvojné účtovníctvo


Správne spracované podvojné účtovníctvo je základný predpoklad pre bezproblémový chod každého podnikania. Našim klientom preto zabezpečujeme vždy aktuálne, presné a bezproblémové výstupy z podvojného účtovníctva. Vrámci účtovných služieb ponúkame kompletný účtovný servis – vedenie podvojného účtovníctva, kontrolu správnosti účtovných dokladov z minulých období ako aj kompletnú rekonštrukciu účtovníctva.

- podvojné účtovníctvo
- spracovanie daň z motorových vozidiel
- spracovanie daňového priznania, daň z príjmu
- spracovanie cestovných náhrad
- spracovanie kniha jázd
- účtovníctvo vedené v programe Kros
- vedenie účtovného denníka
- vedenie hlavnej knihy
- vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
- vedenie bankovej knihy
- vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
- vedenie knihy daňových dokladov
- vypracovanie Priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne)
- vypracovanie Súhrnného kvartálneho výkazu vedenie pokladničnej knihy

DARON s.r.o.

Miletičová 1
821 08 Bratislava
IČO: 52471811
DIČ: 2121040856

+421 915 762 161
daron.sturdikova@gmail.com

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

DARON s.r.o.

Miletičová 1
82108 Bratislava
IČO: 52471811
DIČ: 2121040856

 

+421 915 762 161

daron.sturdikova@gmail.com
eva.sturdikova@gmail.com

TOPlist CZIN.eu inzercia